www.honeywell.nlwww.kijkvoelbeleef.nl
HOME WONINGEN PRODUCTEN MEDIAKIT NIEUWS AANSLUITTABEL FAQ CATALOGUS TRAININGEN
Actueel nieuws Archief  


 

Waterzijdig inregelen met strangregelventielen

Meer dynamisch dan ooit te voren

Hydraulisch ingeregelde verwarmingsystemen werken efficiënt en economisch. Ze optimaliseren niet alleen het comfort, maar besparen ook behoorlijk op energie. Maar er zijn meer voordelen. De verwarming wordt evenredig gedistribueerd, ruimtes warmen bij een temperatuuraanpassing sneller op en radiatoren produceren geen fluiten borrelgeluiden meer. De vraag naar hydraulisch inregelen is dan ook ‘booming’. Een business waarvoor Honeywell een compleet ‘one stop shopping’ portfolio biedt.

Waarom hydraulisch inregelen?
Hydraulisch inregelen, ofwel waterzijdig inregelen, is een begrip dat veel mensen niet direct aan een verwarmingsregeling koppelen. Toch heeft het hier alles mee te maken. Een cv-installatie geeft namelijk warmte af via het warme water dat door de radiatoren stroomt. Helaas wordt deze warmte vaak onregelmatig verdeeld, waardoor het klimaat niet optimaal geregeld kan worden. Door waterzijdig in te regelen, wordt de hoeveelheid water die door elke radiator stroomt gereguleerd, waardoor de warmte beter en naar behoefte verdeeld wordt over het gebouw. Zo realiseert men niet alleen een stukje comfortverbetering, maar ook een behoorlijke energiebesparing. Uiteraard is het besparingspotentieel afhankelijk van de conditie van het gebouw, maar in het algemeen kan gesteld worden dat: hoe nieuwer het gebouw, hoe meer energie er kan worden bespaard. Resultaten lopen uiteen van 5% in oude gebouwen en 10 tot 20% in gerenoveerde of nieuwe panden. Er zijn zelfs resultaten bekend van 38% energiebesparing. Om deze percentages te kunnen halen, is er soms meer nodig dan waterzijdig inregelen alleen. Veelal zijn er ook correctiewerkzaamheden nodig op het gebied van meet- en regeltechniek in de gebouwbeheersystemen. Maar ook een stuk bewustwording en gedragsverandering van gebruikers kan positief bijdragen aan de resultaten.Wat is hydraulisch inregelen?

Maar wat is waterzijdig inregelen nu eigenlijk? Als algemene omschrijving kunnen we zeggen: het hydraulisch inregelen van ontwerpvolumestromen in centrale verwarmingsinstallaties. Een ontwerpvolumestroom in liters per uur wordt bepaald door het ontwerpvermogen van de radiator en het ontwerptemperatuurverschil over de radiator. Ontwerpvolumestromen worden door middel van inregelafsluiters bij de radiator ingesteld: dat kan zowel de radiatorafsluiter (aanvoer) zijn of - indien aanwezig – een inregelafsluiter( retour) aan de uitlaatzijde van een radiator. Toen centrale verwarmingsinstallaties nog op natuurlijke circulatie werkten, was het inregelen een standaardhandeling. Omdat het inregelen van de ontwerpvolumestromen niet meer werd toegepast, ontstond de situatie dat de radiatoren het verst weg van de cv-ketel onvoldoende warm werden. Dit was het gevolg van te weinig liters water per uur ‘aan het eind van de gang’. Radiatoren die zich het dichtst bij de cv-ketel bevonden, ontvingen juist te veel liters per uur. Soms wel tot 600% meer dan de ontwerp-volumestroom. Hiermee werd de onbalans in veel woningen en gebouwen al snel verklaard. Na de introductie van de circulatiepomp in de cv-installatie, zou deze techniek nog steeds toegepast moeten worden, maar de pompenergie blijkt een dankbare ondersteuning als het achterwege blijft.Statisch of dynamisch inregelen
Een systeem is op twee manieren in te regelen: statisch of dynamisch. Bij statisch inregelen worden de volumestromen geregeld via een vaste instelling van de statische inregelafsluiter. Bij dynamisch inregelen worden automatische inregelafsluiters gebruikt, die ingesteld worden door middel van een voorinstelling, die voortkomt uit de ontwerp volumestromen van de systeemberekeningen. Daarnaast worden de aanvoer en retour van het systeem met elkaar gekoppeld met behulp van een drukverschilregelaar, zodat het systeem kan reageren op wisselende belastingen: meer of minder warmtevraag. Systemen met variabele volumestromen, zoals een tweepijp verwarmingsysteem, kunnen alleen goed dynamisch worden ingeregeld met een automatische inregelafsluiter met drukverschilregelaar. Helaas wordt er nog te vaak gekozen voor statisch inregelen. Gewoonweg omdat de markt nog onvoldoende op de hoogte is van de vele voordelen van dynamisch inregelen, te weten:

  • Tijdsbesparing
  • Geen inregelcomputer nodig
  • Bij wisselende belasting blijft het systeem goed ingeregeld
  • Het geeft veel minder kans op geluidsproblemen

Het grootste voordeel voor de installateur zit in de tijdsbesparing. Men hoeft slechts een voorinstelling te doen op de automatische inregelafsluiter. Dit betekent een tijdwinst van een half uur per inregelafsluiter ten opzichte van statisch regelen omdat er geen meetcomputer aangesloten moet worden voor het meten en instellen.

Perfect hydraulisch evenwicht
Voor een eenvoudige, dynamisch waterzijdige inregeling biedt Honeywell een perfecte oplossing voor hydraulisch evenwicht: de V5001P Kombi-Auto. Een automatische drukverschilregelaar voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen en voor eenvoudig dynamische hydraulische inregeling. Ook voor hoge debieten is de Kombi-Auto de ideale oplossing en daarmee uitstekend toepasbaar voor de koelingapplicaties en vloerverwarmingsystemen.
Voor het dynamisch inregelen van een tweepijp verwarmingsysteem en koelingsystemen met variabele flowcondities heeft Honeywell een applicatie ontworpen. Het resultaat is een variabele flow onder een constante druk. De voordelen hiervan zijn onder meer een compact ontwerp van de inregelafsluiter en een voorinstelling waarbij geen gereedschap meer nodig is door de traploze ΔP schaalverdeling. Bovendien zijn alle functies aan één kant geplaatst, zodat zowel toegang als gebruik makkelijker zijn uit te voeren. Met de Honeywell SafeCon druktest heeft de installateur bovendien de beschikking over een snelle, simpele meetvoorziening.

Kort samengevat
Waterzijdig inregelen zorgt er dus voor dat alle circuits en verbruikers de juiste hoeveelheid water ontvangen, waardoor warmte of koude in dezelfde tijd wordt geleverd. En dat kun je het beste dynamisch doen. Statisch of handmatig inregelen is namelijk alleen goed toepasbaar in situaties met 100% nominale belasting. Dynamisch inregelen krijgt absoluut de voorkeur daar deze manier beter geschikt is voor zowel moderne als oude systemen. Vooral indien er meerdere verwarmingcircuits zijn. Systemen met variabele volumestromen kunnen alleen maar dynamisch ingeregeld worden door middel van een automatische inregelafsluiter met verschildrukregelaar. Naast de energiebesparing geeft dynamische inregelen ook meer klimaatcomfort voor het woonhuis of gebouw. Klimaatcomfort vraagt echter wel om het juiste ontwerp met daarbij de juiste warmteafgifte van radiatoren of andere verwarmingsemitters. Honeywell biedt ‘one stop shopping’ op het gebied van waterzijdig inregelen. Een compleet product portfolio voor alle systeemapplicaties met een grote portefeuille oplossingen bij gebruik van radiatoren, thermostatische ventielen en thermostaat-regelelementen. Dynamische oplossingen voor praktisch gebruik in nieuwe gebouwen, maar ook voor de renovatie van bestaande verwarmingsystemen.


Video waterzijdig inregelen
Zoek in website:

Zoek in catalogus

Snelle links

Contact
Catalogus
Beurskalender
Kijk, voel en beleef
Honeywell Nederland

Termen & voorwaarden |  Privacyverklaring | Algemene leveringsvoorwaarden

02.06.2015